Brazīlija


Amazone

Amazones lietusmeži plešas 6 milj. kvadrātkilometru platībā, deviņās dažādās valstīs, no tiem 60% platības atrodas Brazīlijā. Pēc bioloģiskās daudzveidības tie ir vieni no bagātākajiem pasaulē. Šeit ir sastopama piektdaļa no visām pasaulē esošajām augu sugām un viena desmitdaļa no visu pasaules zīdītāju un putnu.
Šī reģiona sirds ir Amazones upe, kura ir otra garākā upe pasaulē. Amazones upei ir vairāk kā 1000 pieteku un tajā plūst 20% no visas planētas saldūdens krājumiem. Amazones upē ir sastopami ap 2000 sugu zivju, - vairāk kā visās Eiropas upēs kopumā. Šeit dzīvo daudzas retas reptiļu sugas, tādas kā kaimani un milzu anakondas, kā arī retie zīdītāji - jūras govis un rozā delfīni. Amazones štata galvaspilsēta ir Manausa, kura attīstījās līdz ar pagājušā gadsimta dabiskā kaučuka ieguves drudzim. Pateicoties tam Manausa bija otrā pilsēta Brazīlijā, kurā parādījās elektriskais apgaismojums un pirmā, kurā sāka kursēt trolejbusi. 


Atpakaļ