Brazīlija


Brazīlijas vīza

Kopš 2012. gada 8. oktobra ir spēkā Eiropas Savienības un Brazīlijas Federatīvās Republikas nolīgums par īstermiņa uzturēšanās vīzu režīma atcelšanu Eiropas Savienības pilsoņiem.

Tas nozīmē, ka Latvijas pilsoņiem, kuri Brazīlijā plāno ieceļot tūrisma, privātā vai uzņēmējdarbības nolūkā, kā arī piedalīties konferencēs, semināros un sporta sacensībās, nav jānoformē Brazīlijas ieceļošanas vīza, ja uzturēšanās laiks valstī nepārsniedz trīs mēnešus pusgada laikā.

Nolīgums neattiecas uz Eiropas Savienības un Brazīlijas pilsoņiem, kuru ieceļošanas mērķis ir nodarbinātība, darbs pētniecībā, stažēšanās, studijas vai sociālais darbs. Latvijas Republikas nepilsoņiem tāpat kā līdz šim ieceļošanai Brazīlijā ir nepieciešama vīza, ko var noformēt Latvijā akreditētajā Brazīlijas vēstniecībā Zviedrijā.

Informācija par Brazīlijas vīzas noformēšanu ir šeit: http://estocolmo.itamaraty.gov.br/en-us/visa_for_latvians.xml


Atpakaļ